Pengurus Fakultas

IKA Fakultas Kedokteran

IKA Fakultas Hukum

IKA Fakulas Ilmu Budaya

IKA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

IKA Fakultas Teknik

IKA Fakultas Kedoteran Gigi

IKA Fakultas Ekonomi Business

IKA Fakultas Pertanian

IKA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

IKA Fakultas Psikologi

IKA Fakultas Kesehatan Masyarakat

IKA Fakultas Kehutanan

IKA Fakultas Farmasi

IKA Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi

IKA Fakultas Keperawatan

IKA Fakultas Pascasarjana